Cuộc sống niềm tin và hy vọng

Đôi khi tôi tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có niềm tin và hy vọng ? Bởi cuộc sống đôi khi nghiệt ngã nhưng không phải ai cũng biết và cũng không phải ai cũng có thể thấu hiểu và đôi khi cũng không thể nào hiểu.

Mẫu liên hệ

Bình luận

Mẫu liên hệ