Best Staff of August - 2019 Best Staff of August - 2019

2019.10.29
Best Staff of August - 2019

Giải Working Out Of Title thuộc về:
- Bạn TRẦN MINH HUY
- Chị PHAN CÔNG MINH TÂM

Giải Warrior thuộc về:
- Anh PHẠM ĐỨC DŨNG
- Anh PHAN HUY CƯỜNG
- Bạn TRƯƠNG HỮU ĐẠT

OneTech Asia rất phấn khởi khi có được những chiến binh giỏi cùng đồng hành trên suốt chặng đường hoạt động cho đến ngày hôm nay. Hi vọng sẽ có thể đem lại những phần thưởng khích lệ, đền đáp xứng đáng cho sự đóng góp của các anh em đối với công ty.

Xin chúc mừng sự cố gắng, xin chúc mừng thành quả của tất cả mọi người!!! 

 
お問い合わせ