Best Staff of October - 10/2019 Best Staff of October - 10/2019

2019.12.30
Best Staff of October - 10/2019

BEST STAFF:

  1. Bạn TRẦN MINH HUY - Warrior
  2. Bạn ĐỖ THỊ KIM NGÂN - Working out of title
  3. Anh PHẠM TIẾN ĐẠT - Warrior
  4. Chị PHẠM THỊ DIỆN - Working out of title
  5. Anh VŨ MINH HUY - Warrior

WRITER OF THE MONTH:

  1. Bạn TRƯƠNG HỮU ĐẠT - Writer Of The Month
  2. Anh TRỊNH NGỌC HUY - Best Writer Of The Month

OneTech Asia rất phấn khởi khi có được những chiến binh giỏi cùng đồng hành trên suốt chặng đường hoạt động cho đến ngày hôm nay. Hi vọng sẽ có thể đem lại những phần thưởng khích lệ, đền đáp xứng đáng cho sự đóng góp của các anh em đối với công ty.

Xin chúc mừng sự cố gắng, xin chúc mừng thành quả của tất cả các bạn!!! 
Https://onetech.vn

 
お問い合わせ