" /> Best Staff of May - 05/2020
TOP

 Best Staff of May - 05/2020 Best Staff of May - 05/2020

2020.06.03
Best Staff of May - 05/2020

Xin được chúc mừng:

 

Bạn NGÔ PHƯỚC HƯỚNG THIỆN - Unity Developer - Warior

--- Đợt trở lại về OneTech Asia (OTA) lần này, thật sự bạn đã bộc phá và nỗ lực rất nhiều, mặc dù mới vừa kết thúc 2 tháng thử việc tại công ty nhưng đặc biệt đã góp rất nhiều về tinh thần cho các ACE chúng ta như là phát động lại phong trào tập thể dục, seminar... ngoài ra, công viêc hoàn thành tốt và đảm bảo được tiến độ.

 

Bạn PHẠM LONG ĐĨNH - Web Developer - Hard-Working Person

--- Là một bạn thực tập, sau đó thử việc và cuối cùng cũng đã qua thử việc tại công ty nhưng đã rất năng nổ và chịu khó học hỏi trong công việc, sẵn sàng support nếu có issue phát sinh và hiện tại đang làm 4 dự án lớn của công ty => rất dữ dội phải không nào.

 

OneTech Asia trong tháng này mặc đù gồm những bạn đã qua thử việc nhưng đã cho các anh/chị Leaders và Managers thấy được sự cống hiến và mang lại giá trị cho công ty. Hy vọng sẽ có thể đem lại những phần thưởng khích lệ, đền đáp xứng đáng cho sự đóng góp của các anh em đối với công ty.

Xin chúc mừng sự cố gắng, xin chúc mừng thành quả của tất cả các bạn!!!

 

 

OneTech Asia – 01/06/2020
liên hệ