ズオン・ホアン・トーン

TRAN HOANG THONG

Developer

Tuổi 23

Avatar
								TRAN HOANG THONG
Work and relax to the maximum

Tôi là Trần Hoàng Thông, tôi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, chuyên ngành Vật lý điện tử.

Hiện tại, công việc của tôi tại OneTech Asia là lập trình Robot, phát triển Chatbot, AI. Tôi có khả năng lập trình đa ngôn ngữ (python, node.js, html, c/c++), hiểu biết về phần cứng. Tôi là người trầm tính, tôi thích manga, nhạc và game.

OneTech là môi trường làm việc tốt, mọi người thân thiện, không gian làm việc thoải mái và tự do.

Trong công việc, yếu tố tôi cảm thấy cần thiết nhất chính là tinh thần làm việc nhóm. Hiện tại, tôi nghĩ mình cần kiểm soát công việc tốt hơn để tránh tình trạng quá tải. Tôi muốn được tự do theo cách của chính mình, "work and relax to maximum".