DANG HOANG PHI

3D Artist

Tuổi 24

Avatar
								DANG HOANG PHI
Hãy vui vẻ trong mọi hoàn cảnh dù trở ngại hay khó khăn để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp!

Tôi là Đặng Hoàng Phi, một người Bình Định, một 3D Artist.

Để nói về tính cách, tôi rất hay quên, hay quên những chuyện không cần phải nhớ, vì vậy, tôi luôn lạc quan và vui vẻ, yêu đời.
Trong công việc hiện tại, tôi nghĩ điều cần nhất chính là sự hứng thú. Tôi để nhiệt huyết dẫn dắt tôi. Bởi nếu đã ít kinh nghiệm như tôi mà muốn làm tốt, đổi lại người ta phải có niềm đam mê. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày, học hỏi thật nhiều từ đàn anh.

Hãy vui vẻ trong mọi hoàn cảnh dù trở ngại hay khó khăn để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp!