HO DANG BAO

Android Developer

Tuổi 23

Avatar
								HO DANG BAO
No pain, no gain!

Tôi là Hồ Đăng Bảo, tôi đến từ Lâm Đồng, mọi người có thể gọi tôi là Bảo Nhỏ để phân biệt với Bảo Ốm, Bảo Râu, hoặc là Bảo Hồ, để phân biệt với Bảo Trần, Bảo Huỳnh trong công ty =)))

Tôi tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, khoa Công nghệ thông tin, vị trí công việc hiện tại của tôi là Android Developer

Tôi là người trầm tính nhưng vui vẻ, tôi có những sở thích của con nít như chơi game, nghe nhạc và đọc truyện tranh.

OneTech Asia là một môi trường trẻ trung năng động, thích hợp cho tôi tìm tòi và tích cực học hỏi các kiến thức mới. Tôi thấy mình còn nhiều hạn chế về vấn đề giao tiếp, cần phải khắc phục để phát triển hơn.

Trong tương lai, tôi muốn trở thành một mentor giỏi. Sologan của tôi: No pain, no gain!