TOP

グエン・タン・ホアイ

NGUYEN TAN HOAI

Senior Web Developer

Tuổi 33

Avatar
								NGUYEN TAN HOAI
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

Mình là Nguyễn Tấn Hoài, mình đến từ xứ dừa Bến Tre, học Đại học Cần Thơ ngành IT, và bây giờ mình đang là một WP Developer.

Mình là người hòa đồng nhưng lại khó gần, tức là sẵn sàng thân thiện nếu người khác thân thiện với mình. Mình thích du lịch, khám phá, đi đó đi đây.

OneTech Asia là môi trường rất thoải mái, mọi người thân thiện, hòa đồng, mình sẽ cố gắng làm việc và học hỏi nhiều hơn.

Trong tương lai, mình muốn trở thành Team Leader. Quan điểm của mình là: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua"

liên hệ