TRAN MINH HUY

VR Developer

Tuổi 24

Avatar
								TRAN MINH HUY
Thích thì nhích thôi - Không gì phải ngại

Tôi là Trần Minh Huy, dân Sài Gòn, tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), hiện tại đang là một Unity Developer.

Tôi là người ít nói, luôn tập trung cao độ cho công việc, thích những sinh hoạt cơ bản như ăn, ngủ (haha).
Với tôi, OneTech Asia là môi trường thân thiện, mọi người hòa đồng. Tương lai tôi muốn trở thành BrSE, vì vậy tôi nghĩ mình cần cố gắng chăm chỉ làm việc và không ngừng trau dồi ngoại ngữ.

Quan điểm sống của tôi là: "Thất bại khi đã cố gắng hết sức rồi thì chẳng có gì phải buồn"

Bạn muốn trở thành cái gì, làm gì?

BrSE

Sở thích

Nhiều lắm, nhưng mỗi lần làm việc căng thẳng thì thích về nhà ngủ.

お問い合わせ