Trang chủ / Dịch vụ / Phát triển công nghệ tiên tiến

Nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến Nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến

OneTech robot

Công nghệ tiên tiến – Robot

Năm 2016, lần đầu tiên Sotfbank Peper được OneTech đưa về Việt Nam. Softbank Pepper là loại Robot hình người được đồng phát phiển bởi Softbank và công ty Aldebaran Co., Ltd. của Pháp.

Với rất nhiều những kĩ sư robot ưu tú, Việt Nam đã thu được nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Robot của toàn ASEAN.

Trong tương lai không xa, OneTech nhất định sẽ thử thách mình trong lĩnh vực phát triển Robot, góp phần hướng đến một xã hội mà ở đó robot có thể trở thành người bạn tốt đồng hành cùng với chúng ta

OneTech done

Công nghệ tiên tiến – Drone

Đối với Drone, Onetech hiện tại đang nhắm đến tính năng thương mại.

Nhật Bản là đất nước luôn gắn liền với các quy tắc, điều đó dẫn đến những khó khăn trong việc mở rộng quy mô ra thị trường. Theo chúng tôi nhận thấy, nếu có thể phát triển ở Mỹ, thì việc mở rộng quy mô ra thế giới lại rất có khả năng.

Mặt khác, Onetech cũng đang tìm kiếm một cơ hội tích cực cho Drone trong việc phát triển Offshore Việt Nam.

OneTech ai iot

Công nghệ tiên tiến – AI

OneTech – với năng lực của những kĩ sư ưu tú ở Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp đa dạng những phát triển về AI có sử dụng mạng lưới nơron hay Deep Learning.

Để hướng đến một xã hội AI trong tương lai, Onetech sẽ tích cực phát triển không chỉ là về gia công phần mềm, mà còn là phát triển dịch vụ lẫn nghiên cứu AI tại R&D center.

Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ đối tác với các chuyên gia hàng đầu về phát triển AI ở Việt Nam, công ty đang thực hiện phát triển AI không phải bằng Open API mà là thông quua hình thức Scratch.

OneTech kinect

Công nghệ tiên tiến – Kinect

Hiện tại, Onetech đang rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển các thiết bị cảm biến. Trong số đó, sự phát triển của Kinect là một trong những thành tựu đã thu được nhiều kết quả thực tế.

Nói một cách khái quát, việc chuyển đổi cảm giác tương ứng với năm giác quan của con người, các hiện tượng vật lý trong thế giới tự nhiên hay các tính chất hóa học hình thành những tín hiệu điện thì được gọi là cảm biến. Nó sẽ sản sinh ra một vòng lặp: thu thập Big Data bằng cảm biến, sử dụng AI nhờ vào Machine Learning và tiếp nhận những phản hồi hữu ích.

Giá trị sử dụng của cảm biến hiện nay đang ngày càng được lan rộng, ngay cả những smartphone cỡ nhỏ cũng đã bắt đầu được trang bị các cảm biến như Drone.

Liên hệ
liên hệ