VR/AR Development

Tạo content cho AR/VR, tạo ứng dụng VR (game, campaign).

VR/AR Development

VR/AR Development

Tạo content cho AR/VR, tạo ứng dụng VR (game, campaign).

Offshore Development

Các kĩ sữ Việt Nam có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp Nhật. 100% tiếng Nhật...

Offshore Development

Offshore Development

Các kĩ sữ Việt Nam có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp Nhật. 100% tiếng Nhật...

Labor Development

Cung cấp đội ngũ phát triển linh hoạt nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Labor Development

Labor Development

Cung cấp đội ngũ phát triển linh hoạt nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Advanced Development

Cung cấp các dịch vụ offshore tiên tiến nhất tại Việt Nam, bao gồm cả những công nghệ như Robot, VR.

Kinect Chi tiết

AI&IoT Chi tiết

Robot Chi tiết

Drone Chi tiết

Advanced Development

Advanced Development

Cung cấp các dịch vụ offshore tiên tiến nhất tại Việt Nam, bao gồm cả những công nghệ như Robot, VR.

Kinect Chi tiết

AI&IoT Chi tiết

Robot Chi tiết

Drone Chi tiết

Consulting

Tư vấn thành lập công ty tại Việt Nam, điều tra các khối liên minh hay M&A trên thị trường.

Consulting

Consulting

Tư vấn thành lập công ty tại Việt Nam, điều tra các khối liên minh hay M&A trên thị trường.

Service iconService

Icon Message Thông điệp từ chủ tịch

Icon Message

Con người đã trải qua hàng bao nhiêu ngàn năm lịch sử, nhưng chúng ta mới cảm nhận sự tiến bộ, phát triển vượt bật chưa từng có trong tất cả lĩnh vực chỉ trong 150 năm gần đây. Từ khi chiếc điện thoại đầu tiên, chiếc xe máy đầu tiên, máy bay đầu tiên được ra đời trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó đã đánh dấu cho sự ra đời cho một thời đại công nghệ của loài người...

Xem chi tiết

Icon Message Video về ONETECH

Company Image 4
Company Image 1
Company Image 2
Company Image 3
Company Image 5
Company Image 6
Company Image 7
(+84)2866-529-333

Giờ các ngày trong tuần 9:00~17:00