Trang chủ / Liên hệ / Cảm ơn đã liên hệ tới OneTech!

Cảm ơn đã liên hệ tới OneTech!

Yêu cầu của bạn đã được gửi. 

Sau khi kiểm tra và xác nhận nội dung bạn đã gửi, người phụ trách sẽ liên hệ với bạn trong thời gian 3 ngày. Ngoài ra, xin lưu ý rằng có thể mất thêm một khoảng thời gian để phản hồi tùy thuộc vào nội dung yêu cầu bạn đã gửi.

Một email trả lời tự động để xác nhận cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập, xin hãy kiểm tra để chắc chắn bạn đã nhập đúng email. Xin cảm ơn bạn rất nhiều!

 

liên hệ